Čo je regresná terapia?

Čo je regresná terapia? viac informácií
Regresia znamená návrat, pohyb naspäť. V psychologickom slova zmysle sa jedná o riadené spomínanie. Klient si pod vedením terapeuta vybavuje potlačené spomienky a ich vedomým spracovaním je schopný sa s nimi vyrovnať.

Problémy, ktoré terapia lieči

Problémy, ktoré terapia lieči viac informácií
Techniky regresnej terapie umožňujú riešenie rôznych problémov potrebných pre rast osobnosti, skvalitnenie života. Terapia je vhodná na riešenie fóbií, strachov, vzťahových problémov, zdravotných problémov, komplexov.

Čo je to koučing?

Čo je to koučing? viac informácií
Koučovanie sa nezameriava na chyby, ktoré sa stali, ale na príležitosti ktoré prídu. Prínáša výsledky hlavne preto, že vytvára medzi koučom a koučovaním vzťah, v ktorom je kouč koučovanému oporou. Koučovaný sám s pomocou kouča zisťuje fakty o skutočnosti.